Koučing

Koučing je predovšetkým individuálna forma osobného rozvoja. Úlohou kouča je uvoľňovať potenciál človeka, a tým maximalizovať jeho výkon. Správne zvolenými konštruktívnymi otázkami a následnými tvorivými reflexiami je klient vedený k odhaleniu, uvoľneniu, správnemu nasmerovaniu a využitiu svojho vlastného potenciálu. Kouč sprevádza koučovaného v hľadaní jeho vlastných postupov, rešpektuje jeho zdroje, slobodnú voľbu a je mu partnerom pri hľadaní najefektívnejších postupov na dosiahnutie zvolených cieľov.

V ponuke:

  • Individuálny koučing
  • Skupinový koučing