Kurzy

Kurzy angličtiny

Images 2

Jazykové vzdelávanie tvorí pevnú súčasť rozvoja ľudského potenciálu organizácií. Viac ako kedykoľvek pred tým sú dnes spoločnosti nútené vyhodnocovať efektívnosť vynaložených nákladov na vzdelávanie. Na základe našich dlhodobých skúseností vám ponúkame spoľahlivé, flexibilné a profesionálne partnerstvo, ktoré zohľadní vaše potreby a očakávania.

Odborné jazykové kurzy

Vzdelávanie dospelých pre potreby súčasného turbulentného trhu práce je potrebné realizovať efektívne, rýchlo a s dôrazom na rozvoj kľúčových zručností ich účastníkov. Naše odborné kurzy „2v1“ prinášajú na slovenský trh novinku, kedy v rámci jedného kurzu si účastníci rozvíjajú svoje jazykové a odborné vedomosti.