Kurzy angličtiny pre dospelých

Conversa

Kurzy Angličtiny

Kurzy sú zamerané na integrované rozvíjanie jazykových zručností. Už od prvých hodín sa študenti učia používať cudzí jazyk v reálnej komunikácii v bežnom alebo profesionálnom živote. Kurzy ponúkajú systematické a postupné napredovanie už od úplných začiatočníkov až po skúsených používateľov jazykov. Vedú ich špičkoví pedagógovia formou individuálneho prístupu zameraného na potreby jednotlivca.

Kurz anglickej konverzácie 

Kurzy sú zamerané na podporu a rozvoj ústnej komunikácie študentov a posilňovanie ich sebaistoty v rozprávaní. Na hodinách sa študenti venujú rôznym aktivitám. Študenti rozvíjajú svoju slovnú zásobu v rámci zadefinovaných tém a automaticky používajú už osvojené gramatické štruktúry.

UK Flag

Konverzácie s NATIVE SPEAKROM si môžete objednať online v stredy a piatky pre školský rok 2014/15. Kurz angličtiny je možné kombinovať s konverzáciami 1+1/týždeň. Pre viac info nás kontaktujte.