Kurzy pre deti 4-12r

Deti Action School

Kurzy prebiehajú hravou formou a prostredníctvom cielenej komunikácie v bežných denných situáciách, za pomoci hier, piesní a riekaniek prebúdzajú u detí záujem o cudzí jazyk. Nenásilnou a prirodzenou formou tak deti získajú nielen vedomosti a jazykové zručnosti, ale nadobudnú istotu v používaní cudzieho jazyka. Línia kurzov sleduje systematické rozvíjanie cudzojazyčných zručnosti od ranného veku dieťaťa až do jeho 12 rokov.

Jazykový kurz prebieha 1 alebo 2x do týždňa.

NOVINKA: Spojená výučba: 1 hodina kreatívnej výučby + 1 hodina opakovania na PC/tablete! Jedinečné na Slovensku! Vyskúšajte túto zaručenú metódu, ktorá sa osvedčila už vo viacerých krajinách ako "Blended Learning"!

Blended _Learning

 

Medzinárodná línia

Žiaci môžu ukončiť svoje ročné štúdium formou medzinárodnej skúšky STARTERS, MOVERS, FLYERS

 

Moovers Flyers

ancličina pre deti,angličtina pre deti banska bystrica,