Kurzy pre juniorov 13-18r

15 Plus

Kurz Angličtiny Plus

Kurz rozvoja kreatívneho myslenia

Kurzy aktivujú tvorivý potenciál študenta prostredníctvom inšpiratívnych aktivít, ktoré u nich prirodzene spúšťajú vyššie myšlienkové procesy. Tie následne rozvíjajú ich vlastné kreatívne myslenie. Na tomto kurze si študenti komunikujú svoje zážitky, skúsenosti a predstavy a sú vedení k samostatnému rozhodovaniu sa o spôsobe a prostriedkoch používaných pri dosahovaní vopred stanovených učebných cieľov.

Maturita Foto 1

Príprava na maturitnú skúšku z AJ 

Systematický, odborný kurz prípravky na maturitnú skúšku vedie pedagóg s dlhoročnou praxou priamo zo strednej školy.  Prípravný kurz prebieha v malých skupinách 90 minút 1x do týždňa s cieľom pripraviť maturanta na úspešné zvládnutie písomnej aj ústnej časti skúšky.

Môže byť doplnený konverzáciami s native speakrom.