Kurzy rozvoja osobnosti

Kontinuálne vylepšovanie podmienok nášho života je cesta, ktorá ma veľkú perspektívu obzvlášť v dobe, kedy každý deň prináša novinky takmer v každej oblasti. Na to aby človek dokázal reagovať a rozvíjať sa v trende narastajúcich inovácií, potrebuje inovovať seba, svoje myslenie a svoj prístup k okoliu a ľudí v ňom. Človek je sám strojcom svojho vlastného života a má vo svojom vnútri ukrytý tvorivý potenciál na uskutočnenie svojich túžob a potrieb.

V ponuke:

  • Finančná inteligencia 1
  • Učím sa viesť druhých
  • Kreatívne riadenie
  • Kľúč ku komunikácií
  • Kreatívne myslenie