Medzinárodné skušky

UK Flag

Cambridgeské skúšky PET, FCE, CAE

V závislosti od dosiahnutej vstupnej úrovne študenta vám ponúkame prípravné kurzy pre získanie Cambridgeských certifikátov PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) a CAE (Certificate in Advancet English) s medzinárodnou platnosťou. Cieľom kurzu je rozvinúť a upevniť jazykovú kompetenciu kandidáta za pomoci aktivít a technik, ktoré napomôžu zvládnuť medzinárodné testy jazykových zručností študenta. Úspešnosť absolventov našich kurzov na medzinárodných skúškach je dlhodobo veľmi vysoká.

Cambridgeske skusky IELTS

IELTS, the International English Language Testing System (medzinárodný systém testovania anglického jazyka), je číslom jeden spomedzi testov angličtiny pre študentov všetkých úrovní. Získanie kvalifikácie IELTS pomáha otvárať dvere k medzinárodnému vzdelávaniu sa - k možnosti pracovať na celom svete. Milióny ambicióznych študentov angličtiny už profitujú zo životnej príležitosti, ktorú im ponúklo IELTS.

Maturita Foto 1

Príprava na maturitnú skúšku z AJ 

Systematický, odborný kurz prípravky na maturitnú skúšku vedie pedagóg s dlhoročnou praxou priamo zo strednej školy.  Prípravný kurz prebieha v malých skupinách 90 minút 1x do týždňa s cieľom pripraviť maturanta na úspešné zvládnutie písomnej aj ústnej časti skúšky.

Môže byť doplnený konverzáciami s native speakrom.