Workshopy

Pozvánka na workshop:

EURÓPSKY WORKSHOP MOBILÍT PEDAGÓGOV

PODPOROVANÝCH GRANTOVÝM PROGRAMOM ERASMUS+

Maminka V Raabe

 

Pozvánka na jedinečný workshop /Agentúry ERASMUS PLUS TEACHERS/- Truel s.r.o. a diseminačných prezentácií na Základnej škole Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine a ďalších prizvaných škôl

KDE?

KRUPINA: M. R. Štefánika 836/3, 963 01 Krupina

Kedy?

Dňa 10.10.2017 od 14.00 – 16.30 hod

Program a cieľové skupiny:

Pozývame Vás na EURÓPSKY WORKSHOP MOBILÍT PEDAGÓGOV, ktorého bohatý program je určený projektovým manažérom škôl /MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ/, vedeniu škôl, pedagógom škôl a všetkým, ktorí by sa radi uchádzali o zahraničné stáže, metodické školenia či jazykové kurzy v EU krajinách ako aj zástupcom škôl, ktorým bol grant už pridelený a beží im projekt.
Hlavné body programu:
1. Prezentácia inštitútov v krajinách EU: Anglicko, Malta, Írsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko, poskytujúcich kvalitné vzdelávacie programy pre pedagógov a vedenie škôl. Novinka: 7 dňové medzinárodné kurzy na Sardínii.
2. Diseminácia poznatkov a zážitkov účastníkov mobilít z leta 2017 /UK, MAL, SP, IT/.
3. Konzultácie – možnosť konzultovania Vášho projektového zámeru s našou projektovou expertkou, tiež možnosť položiť otázky úspešným absolventom vzdelávacích mobilít.

-------------------------------------------------------------------------------

REGISTRÁCIA:

Prihlášku zasielajte na e-mail:
info@erasmusplusteachers.eu

V prihlasovacom e-maily uveďte nasledovné údaje:

Mená účastníkov:

Názov inštitúcie /s adresou/:

Telefónny + Mailový kontakt:

-------------------------------------------------------------------------------

Kontakt na organizátora:

Mgr. Evelína Trubiansky /koordinátor worskhopu/

Truel s.r.o., Kráľovohoľská 3, 974 11 Banská Bystrica

TEL: +421 903 100 416

www.erasmusplusteachers.eu

----------------------------------------------------------------------------------

Mapka miesta konania:
KRUPINA: ZŠ EMŠ, M. R. Štefánika 836/3, 963 01 Krupina

 

MapaKrupina Zš Monča Foto